สายด่วน : 66 (0) 9 2248-2229

วิปปิ้งครีม

UHT Creamy Flavoured Milk

ยูเอชที ครีมมี่ เฟลเวอร์ มิลค์
(นมคืนรูปปรุงแต่งยูเอชที)

Dairy Whipping Cream

ยูเอชที แดรี่วิปปิ้งครีม
(ครีมแท้ชนิดวิปปิ้งครีม)

Chocolate Non-Dairy 
Whipping Cream

วิปปิ้งครีมรสช็อคโกแลต 1 kg.

Mycream Dairy Blended 
Topping Cream

วิปปิ้งครีมหวานน้อย 1 kg.

Classy Non-Dairy
Topping Cream

คลาสซี่ วิปปิ้งครีมรสหวาน
 907 g.

Egg Cream (Uncooked)

ครีมไข่สำหรับทำทาร์ตและพุดดิ้ง
 1 kg.