สายด่วน : 66 (0) 9 2248-2229

มิริน / สาเก

ฮอนมิริน

      คือ เครืองปรุงอาหารญี่ปุ่น ที่ให้ความหวานละมุน  ซึ่งผลิตโดยกระบวนการย่อยแป้งให้เป็นน้ำตาล  ด้วยการหมักส่วนผสมข้าวเหนียว  ข้าวโคจิ  และเติมแอลกอฮอล์   โดยผสมผสานรสหวาน   แบบธรรมชาติ  และรสกลมกล่อม  (อุมามิ)  เข้าด้วยกัน
      ทำให้อาหารที่ปรุงมีรสชาติอร่อยมากยิ่งขึ้น

เรียวริชู (สาเกปรุงอาหาร)

      คือ หนึ่งในเครื่องปรุงรสเฉพาะ ที่ใช้ในการปรุงอาหารญี่ปุ่น ที่ผลิตจากการหมักข้าวเจ้า โคจิ และเกลือ 
     ซึ่งรสชาติ จะแตกต่างจากเหล้าสาเกหมัก ทั่วไปที่ใช้ในการดื่มสังสรรค์ สาเกปรุงอาหารเรียวริชู  เต็มเปี่ยมไปด้วยรสอูมามิที่ได้จากกรดอะมิโนธรรมชาติใน   กระบวนการหมักข้าว รวมถึงแอลกอฮอล์ที่อยุ่ในสาเกฯจะช่วยในการดับกลิ่นคาวต่างๆ ของวัตถุดิบ และยังช่วยเสริมรสชาติให้เครื่องปรุงอื่นๆ    และทำให้อาหารไร้กลิ่นคาว น่ารับประทาน

Mirin FU (No Alcohol)

มิริน ฟุ 
(ไม่มีแอลกอฮอล์)

Sake (No Alcohol)

สาเก
 (ไม่มีแอลกอฮอล์)

Kyoto Mirin (18L)

เกียวโตมิริน 
(แอลกฮอล์ 10%)

Kyoto Ryorishu  (Sake)

เกียวโต สาเก 
(แอลกฮอล์ 10%)

Ajiten Mirin (18L)

มิริน ตราอาจิเทน
(แอลกฮอล์ 14%)

Ajiten Mirin (1.8L)

มิริน ตราอาจิเทน 
 (แอลกฮอล์ 14%)

Ajiten Jun Mai Hon Mirin

อาจิเทน จุน มัย ฮอน มิริน

Ajiten Ryorishu

อาจิเทน สาเก  (18L)

Ajiten Ryorishu

อาจิเทน สาเก (1.8 L)