สายด่วน : 66 (0) 9 2248-2229

Taeyungcho Gochujung

แทยังโช โกชูจัง
 (ซอสพริกเกาหลี)

Ssamjang

ซัมจัง (น้ำจิ้มพริกเกาหลี)

HAENAEUM O' 
COOKING SYRUP

น้ำเชื่อมข้าวโพด 

SUNCHANG SOY SAUCE

ซอสถั่วเหลือง กุกคันจัง 

Haenaeum Beef 

ผงปรุงรสเนื้อ สูตรเข้มข้น 

Cabbage Kimji

กิมจิผักกาดขาว