สายด่วน : 66 (0) 9 2248-2229

ทาร์ต สำเร็จรูป

Baked Tart shell (YA02)

ถ้วยทาร์ตเนื้อคุกกี้ สำเร็จรูป ขนาด 17.5 G./ถ้วย

Baked Tart shell (YA03)

ถ้วยทาร์ตเนื้อคุกกี้ สำเร็จรูป ขนาด 13 G. / ถ้วย

Baked Tart shell (YA04)

ถ้วยทาร์ตเนื้อคุกกี้ สำเร็จรูป ขนาด 12 G. /ถ้วย

Baked Tart shell (YA05)

ถ้วยทาร์ตเนื้อคุกกี้ สำเร็จรูป ขนาด 6 G. / ถ้วย