สายด่วน : 66 (0) 9 2248-2229

สำนักงานใหญ่

 Xenon Foods Group

บจก. ซีนอน ฟู้ดส์ จำกัด
 (สาขา 1)

ภาคกลาง/สำนักงาน/คลังสินค้า 111/379-380 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 27 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel. (+66) 02-565-2873-5
Fax. (+66) 02-565-3545

บจก.เอคเซลเลนท์ ซีนอน 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
111/380 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 27
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel . 02-565-2873-5
Fax. 02-565-3545

บจก. เอ็กซ์คลูซีฟ ซีนอน

ภาคใต้ :
4/167 หมู่ 3 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
อ.เมืองภูเก็ต 83000
Tel.     081-641-7144, 
           ​083-009-3536
Fax. 66 (0) 7637-3165,
                  7623-6279

บจก. ยูนิก้ากรุ๊ปไทย

นำเข้าและส่งออกสินค้า 
111/380 ซ.ช่างอากาศอุทิศ 27
เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
Tel. (+66) 02-565-2873-5
Fax. (+66) 02-565-3545