แป้งขนมปังผสมข้าวโพด (Corn Bread Premix)
แป้งขนมปังผสมไรน์ดาร์ก (Dark Rye Bread Premix)
แป้งขนมปังไรน์  สไตล์เยอรมัน (Rye Bread Mix)

แป้งขนมปังผสมธัญพืช (Smyrna Sultana Bread Mix)
ขนมปังนุ่มนาน เนื้อแน่น ไม่แตก (มีส่วนผสมของมิลิน) Mirin Bread
ครีมไข่สำหรับทำไส้ทาร์ต EGG CREAM (UNCOOKED)
ช็อกโกแลตสาเกสด (รสขม)  Fresh Sake Chocolate (bitter taste)
ทาร์ตแคคตัส (Cactus Tart)