รหัสสินค้า
XSW-0009
ชื่อสินค้า
DRIED CUT WAKAME
สาหร่ายวากาเมะเกล็ด (ใช้ใส่ในซุป)
Packing
200g. / pack
รายละเอียดสินค้า

เป็นส่วนผสมในซูปมิโสะ

Copyright © Xenon Foods Co.,Ltd. All Rights Reserved.
สาหร่ายโนริ / Seaweed (Nori)
สินค้าที่เกี่ยวข้อง