เห็ดไมตาเกะ (Maitake)
เห็ดบูนาชิเมจิ (Bunashimeji)
ถ้วยทาร์ต สำเร็จรูป (ขนาดจิ๋ว)
เนยสดผสม ชนิดจืด (Butter Blend)