1. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

คุณสมบัติ :
เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหาร
- มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี  หากมีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อกลุ่มอาหาร จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน มีทักษะในการต่อรอง
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ เช่น การใช้ Presentation Software งานออกแบบ Graphic)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- จัดซื้อวัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลือง
- จัดเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ
- จัดหาสินค้าและแหล่งซื้อสินค้าใหม่ ๆ 
- จัดสรุปรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน
- รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ 

เงินเดือน:  ตามที่ตกลง 
สวัสดิการ:  โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เงินช่วยเหลือต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานสาขาดอนเมือง กรุงเทพฯ
ทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ และ ทำงานเดือนละ 2 เสาร์ ตั้งแต่  8.00 - 17.00 น. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บุคคล

คุณสมบัติ
- เพศชายหรือหญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์, รัฐศาสตร์, สังคมศาสตร์, จิตวิทยาอุตสาหกรรม
- ประสบการณ์ในการทำงาน 1 - 3 ปี ในหน้าที่เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์, เจ้าหน้าที่บุคคล จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์ (Ms Office: Word, Excel and PowerPoint และอื่นๆ เช่น การใช้ Presentation Software งานออกแบบ Graphic)
- มีความรู้ด้านกฎหมายแรงงานและด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีความกล้าแสดงออกและมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัดกิจกรรม
- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และสุขภาพแข็งแรง
- มีความละเอียดรอบคอบ
- มีความสามารถในการสื่อสารและการประสานงาน
- มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
- มีจิตใจพร้อมให้บริการ (Service mind) 

หน้าที่รับผิดชอบ
- ดูแลกระบวนการรับสมัคร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน ประกันสังคม ประกันสุขภาพ ฯลฯ
- จัดเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการปฏิบัติงาน
- ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและการสื่อสารต่างๆ ภายในบริษัทฯ
- จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

เงินเดือน:  ตามที่ตกลง 
สวัสดิการ:  โบนัส, ปรับเงินเดือนประจำปี, ประกันสังคม, ประกันอุบัติเหตุ, เงินช่วยเหลือต่างๆ
สถานที่ปฏิบัติงาน: สำนักงานสาขาดอนเมือง กรุงเทพฯ
ทำงาน: วันจันทร์ - วันศุกร์ และ ทำงานเดือนละ 2 เสาร์ ตั้งแต่  8.00 - 17.00 น. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. ตำแหน่ง : พนักงานขาย จำนวน 5 อัตรา (ด่วน)     รายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน

คุณสมบัติ :
เพศชาย / หญิง อายุตั้งแต่ 24 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี สาขาด้านการขาย การตลาด บริหารธุรกิจ
หรือ สาขา Food Science จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีประสบการณ์ด้านการขายอาหาร อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Internet เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีรถยนต์เป็นของตัวเอง จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4. ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย 3 อัตรา (ด่วน)

คุณสมบัติ :
เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี สาขาทางด้านการตลาด บริหารธุรกิจ
หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office, Internet ได้เป็นอย่างดี
มีมนุษยสัมพันธ์ ขยัน และ อดทน รักงานบริการ
สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ติดต่อ ฝ่ายบุคคล (คุณอริสา)
บริษัท ซีนอน ฟู้ดส์ จำกัด   
111/379-380 ซอยช่างอากาศอุทิศ 27 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทร. 02 565 2873-5 # 22

หรือส่ง Resume มาที่ hr@xenonfoods.com


Copyright © Xenon Foods Co.,Ltd. All Rights Reserved.
ร่วมงานกับเรา