ผงชาเขียว มัชชะ 100%

Shimodozono Matcha powder
ชาเขียว รสข้าวคั่วปรุงสำเร็จTokuyo Genmai Cha (50)
ชาเขียวผง เหมาะสำหรับทำขนม


Green Tea Powder 100%