ถ้วยทาร์ต สำเร็จรูป (แช่แข็ง)
(22 g. x 30 pcs.)
Portugese Egg Tart shell
ถ้วยทาร์ตชนิดหวานสำเร็จรูป (เนยสด)
(7-8g x 40 pcs.)
Mini Tart Shell
ถ้วยทาร์ตชนิดหวานสำเร็จรูป (เนยสด)   
(9-10g x 20 pcs.)
ถ้วยทาร์ตชนิดหวานสำเร็จรูป (เนยสด)   
(19-21g x 15 pcs.)
Medium Tart Shell
Large Tart Shell
ทาร์ตชีส ฮอกไกโด
(45g. x 24 Pcs.)
Hokkaido Cheese Tart