" ถ้วยทาร์ดไข่ แช่แข็งสำเร็จรูป  พร้อม อบ "
พาย ทรงถ้วยพร้อมใส่ไส้  ขนาด 8x2 cm สำหรับมินิค็อกเทล
หรือในงานเลี้ยงสังสรรต่างๆ พร้อมเสริฟ

" ถ้วยทาร์ด สำเร็จรูปสำหรับมินิค็อกเทล "
ประหยัดเวลา รวดเร็ว อบเสร็จ
สามารถเสริฟได้ ทันที
ใช้กับเมนูคาว-หวาน ได้ตามต้องการ
ถ้วยทาร์ต Egg Tart Shell สัญชาติเวียดนาม

ที่ผลิตโดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีของ
F.B.Ice Holland Corporation ประเทศฮอล์แลนด์
Code : XAP-0037

Portugese Egg Tart shell
ถ้วยทาร์ตแช่แข็งสำเร็จรูป
Packing : 22 g. x 30 pcs.
Code : XAP-0045

Medium Tart Shell
ถ้วยทาร์ตเนยสดสำเร็จรูปขนาดกลาง
Packing:  12-16 g.x20 pc.

ทาร์ด แช่แข็ง
XAP-0043  Mini Tart Shell  ถ้วยทาร์ตเนยสดสำเร็จรูป  ขนาดเล็ก 9-10 g. x 40 pc.
XAP-0045  Medium Tart Shell  ถ้วยทาร์ตเนยสดสำเร็จรูปขนาดกลาง 12-16 g.x20 pc.
XAP-0046 Large Tart Shell No.1 ถ้วยทาร์ตเนยสดสำเร็จรูปขนาดใหญ่  18-22 g.x12 pc.

Copyright © Xenon Foods Co.,Ltd. All Rights Reserved.