ถ้วยทาร์ต Egg Tart Shell สัญชาติเวียดนาม

ที่ผลิตโดยเครื่องจักรและเทคโนโลยีของ
F.B.Ice Holland Corporation ประเทศฮอล์แลนด์
Code : XAP-0037

Portugese Egg Tart shell
ถ้วยทาร์ตแช่แข็งสำเร็จรูป
Packing : 22 g. x 30 pcs.
ถ้วยทาร์ต สำเร็จรูป (แช่แข็ง)
Copyright © Xenon Foods Co.,Ltd. All Rights Reserved.
ถ้วยทาร์ต สำเร็จรูป (เนยสด)
Mini Tart Shell        ถ้วยทาร์ตชนิดหวานสำเร็จรูป (เนยสด)    ขนาด จิ๋ว      7-8 g. x 40 pcs.
Small Tart Shell     ถ้วยทาร์ตชนิดหวานสำเร็จรูป (เนยสด)    ขนาด เล็ก   9-10 g. x 20 pcs.
Medium Tart Shell ถ้วยทาร์ตชนิดหวานสำเร็จรูป (เนยสด)    ขนาด กลาง 12-16 g. x 20 pcs.
Large Tart Shell     ถ้วยทาร์ตชนิดหวานสำเร็จรูป (เนยสด)    ขนาด ใหญ่  18-22 g.x12 pcs.
" ถ้วยทาร์ดไข่ แช่แข็งสำเร็จรูป  พร้อม อบ "
ประหยัดเวลา รวดเร็ว อบเสร็จ
สามารถเสริฟได้ ทันที